Ilabas na ang [laptop](https://www.homecredit.ph/promos/back-to-school) at manood ng ads para kumita online. Paano? Watch n’yo na ‘tong video tutorial na ‘to.
*Edille Rosario, Vlogger*