Whole image
left image
Ang Emergency Fund ay savings na nakalaan lang para sa emergency situations gaya ng pagkatanggal sa trabaho, pagkakasakit o aksidente. Dahil posibleng magkaroon ng emergency crisis anumang oras, mas mabuti na unti-unti natin itong paghandaan at pag-ipunan.
Narito ang guide kung paano mo masisimulan ang iyong emergency fund.
Whole image
Step 1
left image
Mag-set ng emergency savings goal (ideally, 3-6 months ng iyong monthly savings)
Whole image
Step 2
left image
Simulang mag-save ng amount base sa iyong monthly budget computation. Maaaring 10-20% ng iyong buwanang sahod.
Whole image
Step 3
left image
Ipagpaliban muna ang mga unnecessary expenses.
Kaya mo nang simulang ipunin ang emergency funds mo ngayon! I-download ang [My Home Credit App](https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.homecredit.myhomecredit&hl=en&gl=US) sa Google Play Store para malaman pano makakatulong ang Home Credit sa’yo.