Whole image
left image
Whole image
TRUE OR FALSE?
left image
Ang makayabad on time ay top priority ‘pag gusto mong umutang. Sagot: **TRUE** Isa sa mga basehan ng paga-approve ng iyong [online loan](https://www.homecredit.ph/apply/cash-loans ) application ay ang record mo ng pagbabayad ng bills at iba pa.
Whole image
TRUE OR FALSE?
left image
Kailangan ng complete requirements kapag naga-apply ka ng cash loan. Sagot: **TRUE** Madalas na hassle ng cash loan applicants ay ng ‘di updated o incomplete requirements.
Whole image
TRUE OR FALSE
left image
Siguruhing tama ang contact details mo sa cash loan application mo. Sagot: **TRUE** ‘Pag ‘di ka matawagan o walang sagot sa text ng taga-approve ng cash loan mo, isa itong sign na ‘di ka interesado.
Whole image
TRUE OR FALSE
left image
Importante ang pag-check ng email para makita ang status ng cash loan approval mo. Sagot: **TRUE** Mas pormal na paraan ang pagsesend ng email kung ikaw ay naga-apply ng cash loan.
Whole image
left image
Ilan ang sagot mong tama? Lahat ba? Kung may mga tanong ka pa sa cash loan application, i-chat mo lang kami para matulungan ka namin.