Whole image
left image
Para mas maunawaan ang tungkol sa inyong loan, narito ang ilan sa basic terms ng loans and interest na kailangan nating malaman.
Whole image
left image
**Ano ang loan o utang?** -Ang utang ay ang perang ipinahiram ng isa o higit pang tao o institusyon (lender). **Ano ang long-term o installment loan?** -Ito ay utang na binabayaran sa halagang napagkasunduan kada buwan, hanggang ang kabuuang halaga ng utang ay mabayaran.
Whole image
left image
**Ano ang principal amount?** -Ito ang orihinal o kabuuang halaga ng pera na hiniram sa isang lender. **Ano ang monthly interest rate?** -Ito ang halagang idinadagdag ng lender kada buwan sa pagsingil ng hiniram na pera.
Whole image
left image
**Ano ang loan term?** - Ito ang period kung kalian dapat mabayaran ang kabuuan ng utang. Example: Nag-avail si Juan ng Home Credit loan na worth PHP 15,000 (principal amount) with a 3% monthly interest rate na kailangang bayaran within 12 months (loan term). **Paano i-compute ang monthly installment?** - Para malaman ang estimated monthly installment mo, visit our website homecredit.ph para magamit ang aming loan calculator.
Huwag matakot mag-avail ng loans basta kaya mo itong bayaran sa tamang oras. Sa Home Credit, maraming loans ang pwede mong pagpilian. I-download lamang ang [My Home Credit App](https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.homecredit.myhomecredit&hl=en&gl=US) sa Google Play Store.