Whole image
left image
Ang down payment ay isang paraan para malaman mo kung kaya mo nga bang mag-bayad ng hulugan ang mga [online loans](https://www.homecredit.ph/apply/cash-loans), lalo na kung first time o wala ka pang credit card.
Whole image
left image
Para din sa mga hulugan shoppers, laging magbitbit ng down payment para tuloy na tuloy ang transaction mo.
Whole image
left image
Mas maganda din ang DP dahil nakapagtabi ka ng sapat na halaga para sa paunang bayad sa kung ano mang bibilhin mo.
Whole image
left image
Kung nagkataon naman na mas malaki ang dala mong down payment, mas may chance ka rin na makapili ng shorter term ng pagbabayad. Ibig sabihin din nito, mas madali mo itong mababayaran. At kung kailangan mo pa ulit ng isa pang loan, maaasahan mo rin ito.
Whole image
left image
Dahil nga may down payment ka, ikaw mismo, may confidence kang baon na makakahulog ka rin ng buwanang bayad sa item na kinuha mo.
Whole image
left image
Ready ka na bang mag-installment with your down payment? [SHOP NOW, PAY LATER](https://revamp-pilot.homecredit.ph/installment-shopping) na sa Marketplace! Tara!
Whole image
left image