Whole image
Q: Bukod sa account number, ano pa ang kailangan para magbayad ng loan?
left image
- Ang iyong loan account number lang ang kailangan para magbayad ng loan. Hindi nagpapabayad ang Home Credit gamit ang ibang reference number.
Whole image
Q: Saan pwede mag bayad ng loan?
left image
- Magbayad lamang sa official payment partners ng Home Credit gamit lamang ang iyong loan account number.
Whole image
Q: Paano magbayad sa Field Collections Officer?
left image
- Maaaring hingin muna ang kanilang Home Credit ID for validation. Maaari ding tumawag sa (02) 7753-5712 to confirm kung sila ang Field Collection Officer assigned para sa iyong account.
Q: Ano ang dapat gawin pagkatapos magbayad ng loan?
- Humingi at itago ang official receipt or transaction confirmation ng inyong payments.
Para manatiling updated sa mga offers and products of Home Credit, i-download lamang ang [My Home Credit App](https://revamp-pilot.homecredit.ph/Download-Home-Credit) sa Google Play Store.