Whole image
left image
Samahan natin si Kelly Welt sa isang mabilisang biyahe para bisitahin at maki-Fiesta sa Home of the famous Pahiyas Festival–Quezon!